groepsfotomethooiopachtergrond
droommeisje
Home
item1

Stichting meisjesonderwijs Pakistan

Filmpje
Foto's
Jaarverslag Stichting
Home
Filmpje
Foto's
Contact
Nieuws
Wat doet de stichting?
Wat doet de stichting?
Wat kunt u doen?
Wat kunt u doen?
Verhalen
Verhalen
Nieuws
Contact
Jaarverslag Stichting
Annual report Bint
Annual report Bint
Afgeronde projecten
Chitral
Chitral
Herbouw na overstromingen
Herbouw na overstromingen
Shahin Public School
Shahin Public School
Werkbezoeken Pakistan
Werkbezoeken Pakistan
Het bestuur

Theo Schuurman (1952)
Het ondersteunen van meisjesscholen in Pakistan is investeren in de toekomst van het land.
Als we er toe kunnen bijdragen dat meer meisjes onderwijs volgen, kan er langzamerhand iets
gaan veranderen. het gaat met kleine stapjes, maar de stichting draagt er wel toe bij dat zo’n 500 meisjes naar school toe gaan.

Jan Taal
Het is sinds 1969 dat ik de traditionele, fundamentalistische gemeenschap van de Pashtu aan den lijve heb leren kennen en vele malen heb bezocht. Het is een prachtig volk met oeroude gewoontes en overtuigingen, maar de positie van de armsten onder de vrouwen is miserabel.

In 2001 werd ik in Pakistan in contact gebracht met twee hele bijzondere vrouwen genaamd Fouzia Bibi en Bibi Fatima. Fatima en Fouzia zijn twee Pashtu vrouwen die zich het lot aangetrokken hebben van de allerarmsten meisjes, met de inzet van hun hele hart. Meisjes die vaak als slaafje voor grootgrondbezitters moeten werken en geen enkele kans op ontwikkeling of onderwijs hebben. In de Pashtu cultuur is de vrouw aan huis gebonden en beperkt zich haar territorium tot de eigen familie. Ik was meteen getroffen door de inzet met al hun hart en kracht van deze twee vrouwen.
Het werk van Fatima en Fouzia heeft geresulteerd in zeer bijzondere schooltjes voor meisjes, schooltjes die geheel en al in de gemeenschap ingebed zijn en in de zeer moeilijke omstandigheden van de afgelopen 8 jaar zijn blijven functioneren. De schoolgang betekent bijzonder veel voor het zelfrespect en voor de ontwikkeling van de meisjes. Het is daarom dat ik dit werk van ganse harte steun.  

Marlijn Lelieveld, (1975),
Sociaal psycholoog en werkzaam in de ontwikkelings-samenwerkingssector. Sinds december 2012 lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het schrijven van projectvoorstellen.

Christiaan Lelieveld, (1947)
Gepensioneerd staffunctionaris Personeel en Organisatie Belastingdienst Amsterdam, penningmeester van de Stichting.

Marian Schuurman (1952), secretaris van de Stichting

Financieel overzicht
Financieel overzicht
Nieuws