groepsfotomethooiopachtergrond
droommeisje
Home
item1

Stichting meisjesonderwijs Pakistan

Filmpje
Foto's
Jaarverslag Stichting
Home
Filmpje
Foto's
Contact
Nieuws
Wat doet de stichting?
Wat doet de stichting?
Wat kunt u doen?
Verhalen
Verhalen

Wilt u ons blijven steunen?

Stort dan uw schenking op rekening NL67INGB0003072841 ten name van de Stichting Ondersteuning Meisjes Onderwijs Pakistan, Zaandam.

Door de status van Algemeen Nut Beogende Instantie (ANBI status) kunt u uw donatie als een belastingvrije schenking aan de belasting opgeven.

Hieronder vindt u de informatie die een ANBI moet publiceren op de eigen internetsite.

1. Naam instelling

Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan

2. Fiscaalnummer

RSIN 817273967.

3. Contactgegevens

Marian Meijer, Kerkplein 18, 1391 GJ Abcoude

4. Bestuurssamenstelling en namen bestuursled

Theo Schuurman (voorzitter), Jan Taal (secretaris), Chris Lelieveld (penningmeester),

Marian Meijer en Marlijn Lelieveld.

5. Beleidsplan

De steun voor de scholen van Bint-e-Malakand wordt gecontinueerd. Bint-e-Malakand biedt specifiek onderwijs voor de allerarmste meisjes, een onderwijs waarin door de overheid niet wordt voorzien. Er zijn inmiddels enkele scholen overgedragen aan de overheid, hetgeen een hoopvolle ontwikkeling is. Het streven van de stichting is dat in de nabije toekomst meer scholen
overgenomen worden. De verstandhouding met de overheid is goed en de scholen worden
regelmatig door de overheid bezocht. Dat betekent voor het project Bint-e-malakand dat er
ruimte komt om nieuwe scholen te starten, waardoor nog meer meisjes onderwijs zullen krijgen.
 

6. Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden, verricht door de stichting, vinden plaats zonder enige financiŽle vergoeding, zowel materieel als immaterieel.

7. Doelstelling

De stichting heeft de volgende doelstellingen:
a. Het onderwijs en de ontwikkeling van meisjes en vrouwen in Pakistan te ondersteunen.
b. Het basisonderwijsproject voor kansarme meisjes uitgevoerd door Bint-e-Malakand, dat vanuit
de plaatselijke bevolking is geÔnitieerd teneinde Pakistaanse meisjes uit arme gezinnen door
scholing een kans te geven op een eigen leven en toekomstperspectief, van financiŽle middelen
te voorzien en anderszins te ondersteunen

8. Verslaglegging activiteiten

Een weergave van de uitgeoefende activiteiten vindt u in het jaarverslag.

9. FinanciŽle verantwoording

De financiŽle verantwoording vindt u eveneens in het jaarverslag.

Nieuws
Contact
school1
Jaarverslag Stichting
Annual report Bint
Annual report Bint
Afgeronde projecten
Chitral
Chitral
Herbouw na overstromingen
Herbouw na overstromingen
Shahin Public School
Shahin Public School
Werkbezoeken Pakistan
Werkbezoeken Pakistan
Het bestuur
Het bestuur
Financieel overzicht
Financieel overzicht
Nieuws