groepsfotomethooiopachtergrond
droommeisje
Home
item1

Stichting meisjesonderwijs Pakistan

Filmpje
Foto's
Jaarverslag Stichting
Home
Filmpje
Foto's
Contact
Nieuws
Wat doet de stichting?
Wat doet de stichting?
Wat kunt u doen?
Wat kunt u doen?
Verhalen
Verhalen
Nieuws
Contact
Jaarverslag Stichting
Annual report Bint
Annual report Bint
Afgeronde projecten
Chitral
Chitral
Herbouw na overstromingen
Herbouw na overstromingen
Shahin Public School
Shahin Public School

Ontmoeting met oprichter en directeur Bint 2014

In juli 2014 bezocht bestuurslid Jan Taal samen met Constance Varekamp Pakistan.

Op bezoek gaan bij de scholen van Bint-e-Malakand was helaas niet mogelijk.
De scholen van Bint-e-Malakand liggen middenin een gebied waar de invloed van de Taliban aanwezig is. Om een idee te krijgen, Malakand ligt 50 kilometer van de plek waar Malala werd neergeschoten. Vanwege de onveiligheid werd het ons helaas niet toegestaan er naar toe te reizen*. Oprichter en directeur van Bint, Fatima Bibi was daarom naar ons toegekomen in Islamabad.Fatima Bibi vertelde dat er hele moeilijke jaren zijn geweest. In 2009, toen de Taliban in het gebied de dienst uitmaakte, is zij met de dood bedreigd. Fatima is toen voor zes maanden ondergedoken in Lahore. Nadat een grootscheepse militaire campagne de Taliban voor een groot deel heeft verdreven is zij weer teruggekeerd. In de moeilijke jaren hebben de scholen op een lager pitje kunnen blijven functioneren, doordat de scholen heel goed zijn ingebed in de bevolking.

Het laatste nieuws van de provinciale overheid is dat die wil dat het onderwijs in het Engels gaat plaatsvinden. Dit vanwege het mooie idee om het nivo gelijk te gaan trekken met de particuliere scholen die in het Engels les geven. Een aardig idee maar volledig onuitvoerbaar, daar, om mee te beginnen, geen der leerkrachten het Engels machtig is. De taal op school is het Pashtu. Urdu, de nationale taal van Pakistan is één der vakken. Van de vijf scholen van Bint worden na jarenlang overleg en inspectie door overheidsfunctionarissen er drie overgedragen aan de overheid. Een groot succes voor Bint. Het biedt Bint de gelegenheid om nieuwe scholen te gaan openen, waarvoor er vanuit vele dorpen de vraag is.

De leerkrachten, allemaal vrouwen uiteraard, verdienen nu 22 euro per maand terwijl het minimumloon officieel 88 euro is. Zij willen graag verhoging van hun salaris. Een ander probleem is in veel gevallen de grootte van de klassen. Norm is 40 kinderen maximaal per klas, maar één van onze vertegenwoordigers vond 80 kinderen in een klas. Ouders en kinderen zijn enthousiast over het naar school gaan, maar de middelen zijn beperkt. Toch heeft Bint in de 18 jaar van haar bestaan al veel bereikt. Na het laatste leerjaar van Bint, de vijfde klas, gaan steeds meer meisjes door naar de zesde klas in de Midden School. Inmiddels zijn 25 van de oud-leerlingen zelf onderwijzer geworden, waarvan er drie werkzaam zijn voor Bint zelf. Zeer trots is Fatima Bibi over twee oud-leerlingen. Eentje studeert nu medicijnen in Peshawar aan het Medical College en de ander heeft haar master behaald en is nu aan het promoveren in scheikunde.

Shaheen Public School in Skardu werd bezocht. Het was hartverwarmend hoe we werden ontvangen in de Shaheen Public School van Skardu. Vanuit Islamabad had een dagenlange tocht ons naar Gilgit gevoerd, waarna nog een dag reizen langs de Indus ons in het zonovergoten Skardu bracht in de Pakistaanse Himalaya. Skardu is het op 2500 meter gelegen centrale stadje in dit immense berggebied. Rondom zijn toppen van 7000 en 8000 meter. In het voor reizigers als gevaarlijk bekend staande Pakistan is Skardu relatief veilig. De dagenlange tocht erheen voerde echter wel door gevaarlijke gebieden. Een dag lang hadden we tijdens onze tocht over de Karakorum Highway dan ook voortdurend beveiliging van leger en politie. Niet echt geruststellend maar wel realistisch in de huidige tijd.

Bij aankomst stonden alle schoolkinderen in gelid op het omheinde schoolterrein opgesteld. Vanaf een kleine verhoging werden we toegezongen en volgden er toespraken, door de leerlingen en door directeur Nazir Ahmed. Een ceremonie van meer dan een half uur. De nationale hymne werd gezongen evenals gedeelten uit de Koran. Allemaal heel officieel zoals in Pakistan gebruikelijk is.

De Shaheen Public School is in een arme wijk van Skardu gelegen, een wijk waar veel vluchtelingen van de oorlog tussen India en Pakistan wonen. Die onregelmatige gevechten vinden op de gletsjers boven Skardu plaats. De voorzieningen die met hulp van de Marthe van Rijswijck Stichting in 2010, 2011 en 2012 werden gebouwd werden uitgebreid bezichtigd. De belangrijke omheining van de school is gebouwd, klaslokalen hebben ramen met glas gekregen, er zijn meisjestoiletten gebouwd en de school is met een verdieping uitgebreid. Waren er in 2009 nog maar 46 meisjes, nu zijn er 104 meisjes op school (en 211 jongens). Die forse toename van het aantal meisjes is met name te danken aan de betere en veiligere voorzieningen, de muren om de school en de aparte toiletten. Ouders durven nu hun dochters naar de school te sturen. Shaheen biedt onderwijs van de eerste tot de achtste klas.

Graag wil Nazir Ahmed de school uitbreiden met een negende en tiende klas want die voorziening is er niet voor het minder toebedeelde deel van de bevolking. Goed onderwijs is in Pakistan duur want particulier. De scholen van de overheid geven veelal matig onderwijs en in afgelegen gebieden bestaan de scholen vaak slechts op papier. Voor goed onderwijs ben je aangewezen op particulier onderwijs en dat is  kostbaar. Iedere ouder die het zich kan permitteren zal zijn kinderen naar het particuliere onderwijs sturen. Om echter ook de kinderen van arme families de kans op goed onderwijs te geven heeft Nazir Ahmed deze school voor het ‘gewone volk’ in 2004 opgericht.

We bezochten de klaslokalen, spraken met docenten en leerlingen en kwamen onder de indruk van de organisatie en het enthousiasme van de kinderen en de staf. Voor de school hadden we Nederlandse lees- en prentboeken (in het Engels, waaronder Annie M.G. Schmidt) meegenomen, tekenmateriaal en cadeaujes voor alle docenten. Met de hoogste klas en een aantal docenten deden we verbeeldings-oefeningen en tekenen, waaraan geestdriftig werd meegedaan. De indruk die we deze dag kregen is dat Shaheen een dynamische school is met een enthousiaste, ondernemende directeur. Het lesmateriaal dat we onder ogen kregen maakte op ons een gedegen indruk, maar echt beoordelen kunnen we dat niet.

Al met al was het voor ons een bewogen dag op de school en goed om te zien dat de steun uit Nederland optimaal gebruikt wordt.

Werkbezoeken Pakistan
Het bestuur
Het bestuur
PICT02673
IMG8076
IMG8099
IMG8163
IMG13443kopie
Financieel overzicht
Financieel overzicht
Nieuws