Wat doet SOMOP?SOMOP steunt drie meisjesscholen: een uniek initiatief van lokale vrouwen


Sinds 2007 is Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan (SOMOP) hoofdsponsor van een uniek project in de regio Malakand in Pakistan. Dit project heet Bint-e-Malakand en biedt onderwijs aan vele honderden arme meisjes.

Achtergrond
Meisjes uit arme families worden vaak al jong gedwongen om te werken voor de rijke landeigenaren vanwege schulden van hun ouders. Hierdoor gaan ze niet naar school en zien nauwelijks leeftijdsgenootjes. De overheid neemt hierin geen initiatief.
Bint-e-Malakand is als NGO in 1996 opgericht door twee lokale vrouwen. Hun doel was de meisjes een menswaardig leven te geven waarin ze hun eigen keuzes kunnen maken. De vrouwen hebben vijf meisjesscholen opgericht, waarvan er intussen twee zijn overgedragen aan de regering. SOMOP werkt nauw samen met Bint.

De meisjesscholen
Op de resterende drie scholen zitten ongeveer 500 leerlingen, grotendeels meisjes. SOMOP zorgt ervoor dat deze scholen beschikken over boeken, schriften, schoolborden en meubilair. Daarnaast betaalt SOMOP de salarissen van de onderwijzeressen, de huur van het schoolgebouw en andere onkosten. De 15 onderwijzeressen wonen allemaal in of vlakbij het dorp waar de school staat.

lees verder

Wat gebeurt er nog meer?
Bint zorgt niet alleen voor scholen. Via vrouwentrainingen leert Bint de moeders hoe ze zelfstandig extra geld kunnen verdienen. Bijvoorbeeld door het maken van jam, het kweken van groenten en het vlechten van manden. Daarnaast lobbyt Bint bij ouders, landheren en lokale bestuurders om de meisjes naar school te laten gaan. Met succes, want de vraag naar meisjesonderwijs is toegenomen. Tenslotte houdt Bint voortdurend de veiligheid van de scholen in de gaten. Hoewel het gebied zelf niet in oorlog verkeert, zijn enkele scholen tijdelijk gesloten geweest vanwege de onveilige situatie.

Financiële steun
Door het geld van SOMOP gaan honderden meisjes naar school, die anders geen onderwijs zouden krijgen. De meisjes zelf zijn enorm gemotiveerd, waardoor het slagingspercentage hoog is. De stichting krijgt via een professionele contactpersoon ter plaatse regelmatig betrouwbare feedback over de scholen. Daarnaast bezoekt bestuurslid Jan Taal elke paar jaar het project. Lees elders over zijn laatste werkbezoek en u krijgt een reële en levendige impressie van het project. Voor haar werk is SOMOP geheel afhankelijk van giften van donateurs en incidentele subsidies van andere stichtingen. Dankzij uw steun hebben jaarlijks vele Pakistaanse meisjes kans op een betere toekomst!