Het bestuurHet bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:


Image
Theo Schuurman,
voorzitter

"Ik ben oprichter en oud-directeur van uitgeverij Essener, die schoolboeken maatschappijleer uitbrengt. De uitgeverij heeft vanaf het begin financieel het werk van SOMOP ondersteund. Juist als educatieve uitgeverij weet je hoe belangrijk het kunnen volgen van onderwijs is: het is een wereldwijde basisbehoefte van elk mens."

Image
Jan Taal,
secretaris

"In 2001 kwam ik in Pakistan in contact met twee bijzondere vrouwen, Fouzia Bibi en Bibi Fatima, die zich met de inzet van heel hun hart het lot aantrokken van de allerarmste meisjes. Ik was meteen getroffen door de inzet en kracht van deze twee vrouwen. De schoolgang betekent veel voor het zelfrespect van de meisjes. Daarom steun ik dit werk van ganse harte."

Image
Christiaan Lelieveld,
penningmeester

“Ik was in mijn werkzame leven staffunctionaris bij de Belastingdienst Amsterdam en ben penningmeester binnen het bestuur van SOMOP. Mede door de onbaatzuchtige inzet van de plaatselijke onderwijzeressen zijn er successen behaald waar ik trots op ben. Dit geeft mij veel voldoening en daarom wil ik me er graag voor blijven inzetten.”

Image
Marian Meijer,
bestuurslid

“Een recent rapport van de Human Rights Watch toont dramatisch aan dat slechts 13 % van de Pakistaanse meisjes nog op school zit op hun 14e jaar, terwijl onderwijs in Pakistan wettelijk verplicht is vanaf het 5e jaar gedurende 10 jaar. Hoewel het ver weg is, dit land, deze meisjes, wil ik me toch binnen mijn mogelijkheden inzetten om iets aan verbetering van deze situatie te doen, omdat je toch verbonden bent met elkaar op deze aarde.”

Image
Marlijn Lelieveld,
bestuurslid

“Ik ben als sociaal psycholoog in het dagelijks leven werkzaam als programma-manager voor een ontwikkelingssamenwerkings-organisatie. Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor het schrijven van projectvoorstellen. Door het werk van onze stichting kunnen jaarlijks ongeveer 500 meisjes opgroeien tot krachtige vrouwen die kunnen opkomen voor hun rechten”.
Daarom zet ik me in mijn vrije tijd met veel plezier in voor de Stichting Meisjesonderwijs Pakistan.”