Wat kunt u doen?Ondersteun meisjesscholen met een schenking


Wilt u ons steunen?

Stort dan uw schenking op rekening NL67INGB0003072841 t.n.v. Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan.

Wilt u SOMOP periodiek ondersteunen?

Bijvoorbeeld elk kwartaal of elk jaar? Stuur dan uw e-mailadres aan ons secretariaat. U krijgt dan van ons telkens op tijd een verzoek voor financiële ondersteuning.

Door de ANBI status van de stichting komt uw donatie in aanmerking voor de giftenaftrek en de vrijstelling van successie-en schenkingsrecht.

ANBI-gegevens


Hieronder vindt u de informatie die een ANBI moet publiceren op de eigen website.

1. Naam instelling
Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan.

2. Fiscaalnummer
RSIN 817273967.

3. Contactgegevens
Marian Meijer, Kerkplein 18, 1391 GJ Abcoude.

4. Bestuurssamenstelling en namen bestuursled
Theo Schuurman (voorzitter), Jan Taal (secretaris), Christiaan Lelieveld (penningmeester), Marian Meijer en Marlijn Lelieveld.

5. Actueel beleidsplan
Komend jaar willen we verder gaan met het verbeteren van de leeromgeving van de drie scholen van Bint. Lees hier wat onze concrete plannen zijn en hoe we aan ons geld komen.

6. Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden, verricht door de stichting, vinden volledig plaats op basis van vrijwilligheid zonder enige salariëring of onkostenvergoeding. Elke euro gaat dus 100% naar het project.

7. Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling de financiële en andere ondersteuning van het onderwijs voor en de ontwikkeling van kansarme meisjes en vrouwen in Pakistan als onderdeel van het project uitgevoerd door Bint-e-Malakand.

8. Verslaglegging activiteiten
Een weergave van de activiteiten vindt u in het jaarverslag.

9. Financiële verantwoording
De financiële verantwoording vindt u hier.